Koučování

Co je signálem pro člověka, že začne uvažovat o spojení se s osobním koučem?

 

Je to vznik situace, ve které chce člověk učinit nějakou změnu-takto se v první fázi rozhodne, že svou situaci chce řešit

j i n a k  než doposud a zároveň se rozhodne pozvat k tomuto "řešení" odborníka na komunikační proces a současně i odborníka na změnu(procesy změn). A někoho, jenž umí dát ty správné otázky pro tvoření a objevování. Setkávájí se dva partneři – jedním je ten, co potřebuje přijít na dosud neobjevené a tím druhým je ten, kdo zajišťuje všechny ty podmínky pro nové objevy. Je zcela jedno, zdali se jedná o nalezení nového ve vztazích, profesi, podnikání či v záležitostech osobního fungování a způsobu bytí v jakékoliv oblasti života, setkáte-li se s osobním koučem-vycvičeným praktikem na efektivní komunikaci s dopadem na Váš kvalitnější způsob žití.

 

Koučování je velmi otevřený a důvěryhodný vztah mezi koučem a člověkem, který se rozhodne svou aktuální situaci řešit s profesionálem na tvoření budoucnosti. Jde mu o to, aby jeho přání a sny nezůstaly v podobě jen snu-ale aby tyto sny, cíle a přání se zrealizovaly. Kouč v tomto rozhovoru pomáhá nejen s ukotvením představ-vizí o lepším životě, pomáhá i s objevováním těch správných kroků,které člověk musí podniknout k dosažení jeho vize, cíle nebo přání. Během tohoto procesu klient prohlubuje svoje sebepoznání, nachází nové inspirace, objevuje nové řešení konkrétních situací a to vše potom převádí do reality svého života. Svých cílů dosahuje rychleji a efektivněji, než kdyby koučování nevyužíval.

 

Koučování je profesionální rozhovor orientovaný na budoucnost, orientovaný na to-čeho chcete dosáhnout.

např. Vaším záměrem je objevit kým jste, nebo objevit Vaše poslání, nebo chcete žít naplněný osobní či pracovní život,atd.

Zaměřuji se na Na řešení orientovaný koučink - (tzv. Solutions Focused Approach) a Narativní koučink

 

individuální koučování ( jde o setkání s jedním člověkem – tématem je buď osobní nebo pracovní téma)

 

individuální koučování v rámci skupiny ( jde o koučování individuálních cílů v rámci skupiny (pracovního týmu nebo rodiny), kde se využívá širší spolupráce než při individuálním koučování. Například se narodí v rodině nový človíček a chování členů v domácnosti se tímto krokem změní u všech- pokud znají mezi sebou navzájem a o sobě nové poslání, které se má pozitivně projevit v jejich nových rolích, je důležíté tohle vše napřed zvědomit, prezentovat - proces tvoření nových obrazů a nového fungování kouč nastaví tak, aby se zvědoměnné a hlavně sdílené nové role mohly ihned aplikovat a nedocházelo jen k řešení stylu - pokud-omyl, jak to bývá, když se nové vize nesdílí rodinně, (nebo kolektivně v případě firmy, organizace,...)

 

koučování týmu ( jde o koučování směrem k dosažení cíle nebo potřeby týmu). Pokud jednotliví členové netvoří společné společnou potřebu nebo společný záměr skupiny, týmu, rodiny, není zde sounáležitost. Společné vytváří společné. Společná tvorba vede ke společné sounáležitosti a úkoly či činnosti systému (rodiny, týmu,...) jdou snadněji , nedochází k udělování úkolů a dávání pokynů, ale ke svévolné aktivizaci každého člena systému.

 

koučování spolupráce (jde o koučování spolupráce k nějakému společnému cíli týmu, rodiny nebo páru). Když se nedaří spolupráce, je potřeba představu spolupráce vytvořit, sdílet a identifikovat s jedinečnostmi a originalitami jednotlivců. Tady pomáhám s utvořením kolektivního obrazu spolupráce s durazem na originalitu a talent jednotlivců

 

supervize ( jde o rozvoj profesní pozice). Každá profese se dá ještě rozvíjet, v koučování pomáhám otázkami s odkazem na vlastní zkušenost úspěchu vykonávaných profesí. Lidé jsou úspěšní,když se místo na zlepšování zaměřují na své zdařilé úspěchy-ty se pak kolektivně sdílí.

 

Proč věřím koučování?

 

Protože věřím v efektivitu tohoto zvláštního procesu komunikace, který se nazývá koučovací dialog.Sama této efektivní služby využívám - v preventivní poloze a nebo při náhle vzniklé potřebě najít nové vhledy rychleji než bych se tím zabývala jen sama. Líbí se mi na tomto procesu, že nedostávám rady od svého kouče a mohu si je sama tvořit. Ovšem v kontextu koučování se rodí TO, co obvykle člověka hned tak nenapadne.

 

Proč a čím je zvláštní?

 

Zmiňovaná zvláštnost spočívá v tom, že jde o ne-obvyklý a ne-tradiční komunikační dialog.

 

  • Jde o dialog tvořivý, který je v prostoru- Tady a Teď vnímán jako tvořivá cesta dvou (nebo více)lidí (partnerů rozhovoru)

  • vnímán jako cesta, kde na konci takového společného konání je výsledek,(něco co si klient,zákazník, na začátku procesu přál), výsledek, který slouží tomu, kdo si koučovací rozhovor objednává-tedy klient.

     

 

Zajímá Vás - s jakými tématy se na mě můzete obrátit?

 

Jsem odborníkem na proces - můžete tedy přijít s  jakýmkoliv životním či pracovním tématem. Mohu uvést například manažerská témata (otázky vedení a motivování lidí, time management,...), témata volby a rozvoje kariéry (kariérový koučink), témata pro rozvoj komunikace mezi lidmi (koučink komunikace), témata související s životní energií,(k.energie), se změnou žádoucího životního stylu (k. živ. stylu), koučink sebepoznání, rozvoj intimního života v part. vztazích a další témata.

 

 

Potřebujete podrobnější informace? Ráda Vám odpovím na Vaše otázky.

 

 

Kde a jak se můžeme ke spolupráci potkat:

místo i způsob vybíráte VY. První setkání je vždy osobní.

Možnosti a způsoby:

 

pro soukromé osoby: (jedinec, páry, případně větší rodinné systémy)

setkáme se osobně na mém pracovišti -  Vyškov, V Brňanech 55, i pro soukromé osoby poskytuji celodenní koučovací programy o víkendech

případně mohu přijet za Vámi do Vašeho města - místo si dohodneme podle vzájemných potřeb a rozsahu Vaší objednávky

koučování po telefonu (předem se domluvíme- jak to bude probíhat -  ovšem za určitých podmínek (nemůžete přijet) a spíše jako doplněk osobních konzultací)

koučování po skype ( první setkání vždy osobně)

koučování v rámci nějaké aktivity (např. při procházce, při obědě nebo večeři)

 

 

pro firmy:

přijedu za Vámi - na Vaše pracoviště (prac. týmy) do kanceláře - (manažerský koučink), jiné místo mimo pracoviště, které Vám bude vyhovovat

po telefonu

prostřednictvím skype rozhovoru

jako doplněk možnost emailové písemné komunikace

 

S koučem se Vaše nové či staronové myšlenky otevírají snadněji a rychleji- ovšem - jak říká konstruktivní filosof: von Glasersfeld: "Nejprve musíme být ve dvou"

Vyhledávání

Kontakt

Alexandra Sofie Hejdušková (dříve Polášková) V Brňanech 55
Vyškov
68201
+420608887243