O mně

                                                              Motto:

                                                            "Dialog je cestou k nalezení 
                                                              odpovědi"

 

 

Můj příběh - aneb

Co mě přivedlo k práci osobní koučky a psychoterapeutky:

 

V 15 letech jsem se dostala k možnosti "vést" pomáhající dialog, ve kterém mě napadaly takové zvláštní otázky, které mou komunikační partnerku v rozhovoru přenesly k tomu, aby SAMA našla v sobě svou vlastní odpověď na otázku, která ji do té doby nedala spát. Byl to pro mě nečekaný a nádherný zážitek a od té doby jsem se o komunikaci začala více zajímat. Později

(v 5tiletém  výcviku pro komunikační dovednost ve smyslu podporujícího, uzdravujícího nebo prosperujícího dialogu, jako  profesní služby pro zákazníka) jsem si uvědomila, že otázky, které jsem v 15ti letech kladla v tomto prvním mém neoficiálním "praktikování", byly otázky konstruktivní a rozhovor byl zvláštní tím, že jsem neměla potřebu dávat rady, nápady nebo svůj postoj. Tento rozhovor odstartoval můj zájem se orientovat na pozice, kde východiskem je člověk a jeho potřeby a moje potřeba nějak přispět.

Na poli práce s lidskými zdroji jsem pracovala v různých pracovních pozicích. Nejprve to byla personální péče o zaměstnance ve zdravotnictví, potom metodické poradenství pro další vzdělávání lékařů, farmaceutů a středně zdrav.personálu, v personálním managementu bankovního sektoru jsem pomáhala s objevením a rozvojem skrytého potenciálu jednotlivých zaměstnanců,(dnes pod názvem kariérové koučování), novým zaměstnancům se začleňováním jejich schopností a dovedností v rámci adaptačních procesů, spoluvytvářela jsem rozvojové plány  dalšího profesního rozvoje, s uchazeči o práci vedla rozhovory s cílem objevit jejich profesní  potenciál, který "zapadne" do souladu s posláním firmy, aby užitek byl pro všechny. V pozici asistentky ředitelů spoluvytvářela firemní vize o prosperující  společnosti. Nejvíce mě bavilo propojování individuálních osobních cílů zaměstnanců s cíli a posláním firmy. Když jsem si uvědomila, že možnost být nápomocna v rozhovoru s lidmi, kteří chtějí něco ve svém životě změnit a nebo se žádoucím směrem někam posunout, tvořit si  svůj úspěch, tvořit a rozvíjet jejich potenciál (a tím pádem nejen jejich, ale i systému, ve kterém se pohybují) mě nesmírně naplňuje, přihlásila jsem se do systemického výcviku, který mou dovednost rozvinul – získala jsem certifikaci na vedení rozhovoru tzv. systemickým přístupem a od roku 2005 jsem se stala OSVČ. Pohybuji se v pozicích systemický terapeut, kouč a lektor

 

Můj přístup - aneb 

z jakých odborných a osobních zdrojů vycházím:

 

Jsem vzdělána v systemických studiích, vycházím tedy ze zdroje systemického přístupu, jenž vychází z konstruktivistického pojetí světa, který nás učí optimálním způsobem tvořit svůj úspěch, udržovat kvalitu dosavadního způsobu života a dále ji rozvíjet. Systemický terapeut i kouč je v rozhovoru odborníkem na proces. Klient, zákazník- odborníkem na svůj život - oblast života, kterou chce s pomocí terapeuta nebo kouče řešit, zlepšit, tvořit (příp. udržovat)

Téma(otázku, příp. zakázku)si přináší vždy klient – můj zákazník, kterého od začátku vnímám jako partnera v dialogu. Jsme rovnocenné bytosti, máme jen odlišné kompetence. 

Oprávnění k výkonu profese:

Absolvovala jsem komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii (2002-2007) - ISZ Praha, Máchova 7, koncipovaný na 5 let v celkovém rozsahu 750 hodin, včetně supervize. Zakončen závěrečnou zkouškou a obhajobou terapeutické praxe. 

Vzdělávání je mou nedílnou součástí výkonu profese – nadále se tedy vzdělávám a udržuji svou odbornost, mám svého supervizora a kouče.

 

 

Co můžete očekávat, když se se mnou pracovně potkáte:

 

respekt ( respekt vnímám jako základní postoj kouče k tomu, co partner sdělí- každý má tu svou pravdu z úhlu svého osobního 

pozorování)

 

užitek  - užitek vnímám jako postoj kouče/terapeuta. V koučování i terapii se zaměřuji na užitečnost-orientuji se jen na to – co je v danou chvíli pro mého partnera (zákazníka) užitečné

 

krásu tvořivosti – tvořivě lze pracovat za podpory dialogické komunikace - proto jsem dialogu otevřena

 

partnerský přístup a spolupráci – pro mě je objednatel moji služby partnerem – jsme si tedy rovni- máme jen odlišné role a kompetence v rámci sdíleného dialogu

 

sdílený dialog je sdílené hledání toho, co ve svém životě potřebujete změnit nebo rozvíjet (to co už funguje) někam dál

 – hledat odpovědi můžeme i sami v rámci vnitřního dialogu - to také děláme – ovšem spolu hledat – spolu sdílet s odborníkem na tento proces – nejen procesy přemýšlení urychluje – v konečné fázi dochází ke zcela nové tvořivosti, která se

výrazně projeví v nějaké pozitivní změně a následně dopadu na oblast života - v tématu, které se otevřelo

 

Zájímá Vás více moje odbornost a další udržování této odbornosti?
 
Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu (2002-2007): systemický přístup se orientuje na 3 modely:
 

Na řešení orientovaný přístup : (francouzská škola a S. de Shazer) – Solutions Focused Approach. Orientace a zaměření směrem k žádoucí vizi. (netřeba se zdržovat hledáním příčin neúspěchu, či analyzovat problémy- můžeme jít k tomu - co MÁ být a jak to má vypadat- můžeme ihned tvořit TO, po čem toužíme)

Zakázkový model: (Hamburská škola Kurt Ludewig)- orientace na aktuální a dojednané téma - spolupráce  tady a teď

Narativní systemický přístup – využití příběhovosti a možnosti svůj příběh převyprávět-změnit a vytvořit tak nový (lepší) životní příběh (životní situaci). Je vytvořen příběh, který přestává bolet (psychoterapie) a nebo příběh,který naplňuje životní výzvy(koučink)

 

(Institut pro systemickou zkušenost Praha – zapsáno v knize certifikátů pod č. 629/UT 80)

Každému člověku- mému zákazníkovi, vyhovuje něco jiného – podle toho volím přístup a nebo je vzájemně kombinuji, rozhodujícím faktorem je také objednávka - zda jde o koučování či terapii.

 

Další abs. vzdělávání: (kurzy,workshopy,semináře)

   

 • Narativní přístup k supervizi - Gaudia Institut ve spol. s Institutem narativní t. ve Velké Británii - Praha ( 05 - 11 2016)      
 • Jak se dělá komunita - Mezinárodní kolaborativní a dialogické sympózium - Narativ (Horizonty 2016)    
 • Hypnóza - techniky relaxace a práce podvědomí - Škola manažerského rozvoje Ostrava (2015)
 • Kdo je tady expert - Mezinárodní kolaborativní a dialogické sympózium - Narativ ( Horizonty 2014)
 • Všímavý koučink - AIK Ostrava - Mgr. J. Mynářová (2014)
 • Myšlenky a techniky existenciální filosofie - AIK Ostrava - Mgr. R. Honus (2014)
 • Kariérový koučink - AIK Ostrava - PhDr S. Navarová (2014)
 • Life koučink - AIK Ostrava - PhDr S. Navarová (2013)
 • Umění a praxe spolupráce v organizacích, komerční sféře a komunitních službách – Harlene Anderson – Brno (2013)

 • Host leadership – manažer jako vůdce nebo kouč? - Dalet Olomouc (2012)

 • Týmový koučink v praxi – ČVUT MÚVS Praha (2012)

 • Etika pomáhajících profesí z hlediska postmoderního kolaborativního přístupu Harlene Anderson – Brno (2011)

 • Obrat ke spolupráci v pomáhajících profesích - nové možnosti v poradenských, terapeutických a rozvojových konverzací - R. CH. Gutiérres - Brno 2010

 • Umění dotazování v narativní terapii se zvláštním zřetelem na problematiku osvobozování životů od následků násilí a zneužívání- ISZ M-C Praha- Jill Freedman (2009)

 • Výcvik Umění pomáhat - Institut pro systemickou zkušenost - Praha (2002-2005)

 • Personální management - Česká spořitelna - Market servis, s.r.o (1992-1993)- Jevany

 

Aktivní účast na konferencích:

 

2. konference AIK Ostrava – listopad 2014

 

 • vedení workshopu na téma: Spolupráce v rámci prac. týmu - rozšíření spolupráce prostřednictvím  reflektujících týmů z pohledu postmoderního přístupu – pozice „jakoby“ dle Harlene Anderson - realizace a vedení workshopu pro účastníky konference.

 

Fotogalerie: Certifikát

/album/fotogalerie-certifikat/kif-1615-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Alexandra Sofie Hejdušková (dříve Polášková) V Brňanech 55
Vyškov
68201
+420608887243