O mně

                                                              Motto:

                                                            "Dialog je cestou k nalezení 
                                                              odpovědi"

 

 

Můj příběh - aneb

Co mě přivedlo k práci osobní koučky a psychoterapeutky:

 

V 15 letech jsem se dostala k možnosti "vést" pomáhající dialog, ve kterém mě napadaly takové zvláštní otázky, které mou komunikační partnerku v rozhovoru přenesly k tomu, aby SAMA našla v sobě svou vlastní odpověď na otázku, která ji do té doby nedala spát. Byl to pro mě nečekaný a nádherný zážitek a od té doby jsem se o komunikaci začala více zajímat. Později

(v 5tiletém  výcviku pro komunikační dovednost ve smyslu podporujícího, uzdravujícího nebo prosperujícího dialogu, jako  profesní služby pro zákazníka) jsem si uvědomila, že otázky, které jsem v 15ti letech kladla v tomto prvním mém neoficiálním "praktikování", byly otázky konstruktivní a rozhovor byl zvláštní tím, že jsem neměla potřebu dávat rady, nápady nebo svůj postoj. Tento rozhovor odstartoval můj zájem se orientovat na pozice, kde východiskem je člověk a jeho potřeby a moje potřeba nějak přispět.

Na poli práce s lidskými zdroji jsem pracovala v různých pracovních pozicích. Nejprve to byla personální péče o zaměstnance ve zdravotnictví, potom metodické poradenství pro další vzdělávání lékařů, farmaceutů a středně zdrav.personálu, v personálním managementu bankovního sektoru jsem pomáhala s objevením a rozvojem skrytého potenciálu jednotlivých zaměstnanců,(dnes pod názvem kariérové koučování), novým zaměstnancům se začleňováním jejich schopností a dovedností v rámci adaptačních procesů, spoluvytvářela jsem rozvojové plány  dalšího profesního rozvoje, s uchazeči o práci vedla rozhovory s cílem objevit jejich profesní  potenciál, který "zapadne" do souladu s posláním firmy, aby užitek byl pro všechny. V pozici asistentky ředitelů spoluvytvářela firemní vize o prosperující  společnosti. Nejvíce mě bavilo propojování individuálních osobních cílů zaměstnanců s cíli a posláním firmy. Když jsem si uvědomila, že možnost být nápomocna v rozhovoru s lidmi, kteří chtějí něco ve svém životě změnit a nebo se žádoucím směrem někam posunout, tvořit si  svůj úspěch, tvořit a rozvíjet jejich potenciál (a tím pádem nejen jejich, ale i systému, ve kterém se pohybují) mě nesmírně naplňuje, přihlásila jsem se do systemického výcviku, který mou dovednost rozvinul – získala jsem certifikaci na vedení rozhovoru tzv. systemickým přístupem a od roku 2005 jsem se stala OSVČ. Pohybuji se v pozicích systemický terapeut, kouč a lektor

 

Můj přístup - aneb 

z jakých odborných a osobních zdrojů vycházím:

 

Jsem vzdělána v systemických studiích, vycházím tedy ze zdroje systemického přístupu, jenž vychází z konstruktivistického pojetí světa, který nás učí optimálním způsobem tvořit svůj úspěch, udržovat kvalitu dosavadního způsobu života a dále ji rozvíjet. Systemický terapeut i kouč je v rozhovoru odborníkem na proces rozhovoru. Klient, zákazník- odborníkem na svůj život - oblast života, kterou chce s pomocí terapeuta nebo kouče řešit, zlepšit, tvořit (příp. udržovat)

Téma(otázku, příp. zakázku)si přináší vždy klient – můj zákazník, kterého od začátku vnímám jako partnera v dialogu. Jsme rovnocenné bytosti, máme jen odlišné kompetence. 

Oprávnění k výkonu profese:

Absolvovala jsem komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii (2002-2007) - ISZ Praha, Máchova 7, koncipovaný na 5 let v celkovém rozsahu 750 hodin, včetně supervize. Zakončen závěrečnou zkouškou a obhajobou terapeutické praxe. 

Vzdělávání je mou nedílnou součástí výkonu profese – nadále se tedy vzdělávám a udržuji svou odbornost, mám svého supervizora a kouče.

 

 

Co můžete očekávat, když se se mnou pracovně potkáte:

 

respekt ( respekt vnímám jako základní postoj kouče k tomu, co partner sdělí- každý má tu svou pravdu z úhlu svého osobního 

pozorování)

 

užitek  - užitek vnímám jako postoj kouče/terapeuta. V koučování i terapii se zaměřuji na užitečnost-orientuji se jen na to – co je v danou chvíli pro mého partnera (zákazníka) užitečné

 

krásu tvořivosti – tvořivě lze pracovat za podpory dialogické komunikace - proto jsem dialogu otevřena

 

partnerský přístup a spolupráci – pro mě je objednatel moji služby partnerem – jsme si tedy rovni- máme jen odlišné role a kompetence v rámci sdíleného dialogu

 

Sdílený dialog je sdílené hledání toho, co ve svém životě momentálně potřebujete změnit nebo rozvíjet někam dál,

sdílený dialog je také  hledání či řešení jakékoliv momentální situace, nebo také potíže se sebou (se svým postojem, se svými emocemi, se svými bolestmi, se situacemi týkajících se ostatních,.........atd. Životní témata se dělí mezi tři základní oblasti:

 Zdraví (prosperuje či neprosperuje,...vize fyzického zdraví, návrat do opětovné kondice,...atd.)

 Vztahy (jak fungujeme ve vztazích,.....rodina, pracoviště,....řešení partnerských, rodinných a kolegiálních problémů ve vztazích)

Seberealizace a fungování profesního života (řešení pracovních problémů, práce, poslání,.....prosperita,...)

 – hledat odpovědi můžeme i sami v rámci vnitřního dialogu - to také, my lidé, děláme docela často – ovšem spolu hledat – spolu sdílet s odborníkem na tento proces – nejen procesy přemýšlení urychluje – v konečné fázi dochází ke zcela nové tvořivosti, která se

výrazně projeví v nějaké pozitivní změně a následně dopadu na oblast života - v tématu, které se otevřelo

 

Zájímá Vás více moje odbornost a další udržování této odbornosti?
 
Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu (2002-2007): systemický přístup se orientuje na 3 modely:
 

Na řešení orientovaný přístup : (francouzská škola a S. de Shazer) – Solutions Focused Approach. Orientace a zaměření směrem k žádoucí vizi. (netřeba se zdržovat hledáním příčin neúspěchu, či analyzovat problémy- můžeme jít k tomu - co MÁ být a jak to má vypadat- můžeme ihned tvořit TO, po čem toužíme)

Zakázkový model: (Hamburská škola Kurt Ludewig)- orientace na aktuální a dojednané téma - spolupráce  tady a teď

Narativní systemický přístup – využití příběhovosti a možnosti svůj příběh převyprávět-změnit a vytvořit tak nový (lepší) životní příběh (životní situaci). Je vytvořen příběh, který přestává bolet (psychoterapie) a nebo příběh,který naplňuje životní výzvy(koučink)

 

(Institut pro systemickou zkušenost Praha – zapsáno v knize certifikátů pod č. 629/UT 80)

Každému člověku- mému zákazníkovi, vyhovuje něco jiného – podle toho volím přístup a nebo je vzájemně kombinuji, rozhodujícím faktorem je také objednávka - zda jde o koučování či terapii.

 

Další abs. vzdělávání: (kurzy,workshopy,semináře)

   

 • Narativní přístup k supervizi - Gaudia Institut ve spol. s Institutem narativní t. ve Velké Británii - Praha ( 05 - 11 2016)      
 • Jak se dělá komunita - Mezinárodní kolaborativní a dialogické sympózium - Narativ (Horizonty 2016)    
 • Hypnóza - techniky relaxace a práce podvědomí - Škola manažerského rozvoje Ostrava (2015)
 • Kdo je tady expert - Mezinárodní kolaborativní a dialogické sympózium - Narativ ( Horizonty 2014)
 • Všímavý koučink - AIK Ostrava - Mgr. J. Mynářová (2014)
 • Myšlenky a techniky existenciální filosofie - AIK Ostrava - Mgr. R. Honus (2014)
 • Kariérový koučink - AIK Ostrava - PhDr S. Navarová (2014)
 • Life koučink - AIK Ostrava - PhDr S. Navarová (2013)
 • Umění a praxe spolupráce v organizacích, komerční sféře a komunitních službách – Harlene Anderson – Brno (2013)

 • Host leadership – manažer jako vůdce nebo kouč? - Dalet Olomouc (2012)

 • Týmový koučink v praxi – ČVUT MÚVS Praha (2012)

 • Etika pomáhajících profesí z hlediska postmoderního kolaborativního přístupu Harlene Anderson – Brno (2011)

 • Obrat ke spolupráci v pomáhajících profesích - nové možnosti v poradenských, terapeutických a rozvojových konverzací - R. CH. Gutiérres - Brno 2010

 • Umění dotazování v narativní terapii se zvláštním zřetelem na problematiku osvobozování životů od následků násilí a zneužívání- ISZ M-C Praha- Jill Freedman (2009)

 • Výcvik Umění pomáhat - Institut pro systemickou zkušenost - Praha (2002-2005)

 • Bioenergie - 2. stupeň - Ludmila Pařízková - Brno ( 2002)
 • Kurz - práce s bioenergetickým polem - mistr Vilém Prokš  - Chorvatsko - 1. stupeň (2002)
 • Personální management - Česká spořitelna - Market servis, s.r.o (1992-1993)- Jevany

 

Aktivní účast na konferencích:

 

2. konference AIK Ostrava – listopad 2014

 

 • vedení workshopu na téma: Spolupráce v rámci prac. týmu - rozšíření spolupráce prostřednictvím  reflektujících týmů z pohledu postmoderního přístupu – pozice „jakoby“ dle Harlene Anderson - realizace a vedení workshopu pro účastníky konference.

Josefské sympozium ESI -  březen 2017

 • lektorka Josefského sympozia ESI (International Resolution Services ) - viz. https://josefske-sympozium.cz/lektori/156-lektori2017
 • odborná reflexe  s p o l u p r á c e  lektorujících studentů  oboru Resocializační pedagogika z FF UPCE s žáky a pedagogy středních škol - viz. odborný seminář J. sympozia 2017

 

Fotogalerie: Certifikát

/album/fotogalerie-certifikat/kif-1615-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Alexandra Sofie Hejdušková (dříve Polášková) V Brňanech 55
Vyškov
68201
+420608887243