Zkušenosti klientů

Chtěla bych poděkovat paní Saše Poláškové za supervizi našeho pracovního týmu. Pomohla nám se stmelením kolektivu, zlepšením osobních vztahů na pracovišti, posílením důvěry a vzájemné tolerance. Umí dobře rozvíjet a podporovat dosud nerozvinuté schopnosti lidí a tím pomáhá ke snadnějšímu řešení osobních i pracovních problémů. Mně, jako vedoucí, pomohla si upevnit své kompetence a podpořila mou snahu o vedení týmu formou pozitivní motivace.

Bc.Yvona Wrožynová, DiS.

vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi

 

 

 

Zvědavost, údiv, překvapení -

tyto emoce ke mně vždy přijdou na komunikačním ateliéru u Alexandry Sofie

* zvědavost, co se bude dít.

* Údiv nad svými skrytými touhami a potřebami

* Překvapení, že pokaždé najdu a stvořím něco jiného než jsem zamýšlela

A co na ateliéru stvořím, se velmi rychle začne projevovat v realitě mého života.

Je to krása, co víc si přát?

 

Jana Kopřivová                     (zkušenost z komunikačních ateliérů) 

Mám za sebou terapii, kterou chci zhodnotit s odstupem času, kdy už jsem překonala velkou bolest, smutek, strach, nejistotu a naučila jsem se být sama sebou a zase si užívám života.

Vědomě teď můžu říct, že mám za sebou velkou změnu (transformaci) jak v rovině pracovní, osobní i partnerské. A jsem za ni velmi ráda.

Spolupráce s Alexandrou Hejduškovou mi přinesla hlavně podporu v mé náročné situaci, kterou jsem tehdy tolik potřebovala.

Díky její maximální pozornosti a profesionální péči jsem ušla velký kus cesty.

 

Alexandra Hejdušková  je člověk na správném místě, svoji práci miluje a přistupuje k ní s velkou pokorou, profesionalitou a otevřeným srdcem.
 
Pavlína, obchodní manažerka
Brno

 

Setkání s p. Poláškovou nám poskytlo nový úhel pohledu na komunikaci v rámci našeho kolektivu s rodiči, ale i se žáky, kteří potřebují zvýšenou péči a také soustavně motivovat a nebo s těmi, kteří odmítají spolupracovat či komunikovat vůbec. Zajímavé bylo, že pod jejím odborným vedením jsme odpovědi na naše otázky neslyšely od ní, ale našly jsme je sami v sobě.

Kantorky ZŠ Strážnice

 

 

Na paní Poláškovou jsem se obrátila v období, kdy jsem byla v situaci bez energie, se značnou dávkou stresu a s pocitem, že se z toho začarovaného kruhu nedá vyjít. Setkání s ní mi dalo nový životní náboj a její přístup mi ukázal, že změna je možná. Pomohla mi změnit ty moje staré, vyježděné životní koleje. Za její pomoc jsem ji mimořádně vděčná.

P. A. pracující ve školství - Strážnice
 
 

Paní Polášková,
velmi Vám děkujeme za to, že jste se s námi zamýšlela nad tím, jak u našich žáků podporovat kamarádské vztahy. Také jste nás navedla na způsob, jak řešit některé problémy s kázní. Naše setkávání určitě pozitivně ovlivní naši práci i v budoucnu.

Hana Hlaváčová a Lucie Martinková

ZŠ M Kudeříkové Strážnice

 

 

 

Milá Sašo,
upřímně Vám děkuji za Vaši velkou pomoc na mojí životní cestě. Vaše vlídné přijetí a útulné prostředí mi pomohlo uvolnit se a hned na začátku našeho setkání jsem měla příjemný pocit, jako v objetí nejlepšího přítele.
Svými dobře položenými otázkami jste mě velmi nenuceně přiměla k tomu, že jsem ve svém nitru našla až přek vapivě přesné a upřímné odpovědi na Vaše otázky. Ještě několik dní po návštěvě u Vás se mi všechno postupně vynořovalo a začalo do sebe zapadat jako jednotlivé dílky puzzle. Pochopila jsem, že se k určitým situacím mohu začít stavět jinak, s větší úctou k sobě samé a zároveň ke všem zúčastněným a díky tomuto pochopení také celou situaci začít řídit zcela jinak. Jsem opravdu tvůrcem svého životního scénáře a je to jen a jen na mě, jaký chci zaujmout úhel pohledu.
Tohle poděkování píši s odstupem necelých dvou měsíců, takže s určitostí vím, a to je to nejdůležitější, že mi toto setkání pomohlo nastartovat uvedení tohoto pochopení do praxe. S velkým potěšením musím říci, že můj život se vyvíjí v určitých oblastech k lepšímu a že se mi podařilo nastartovat velmi pozitivní, pro mě důležité změny už po jednom sezení u Vás.

 

Takže mi dovolte, abych Vám ještě jednou z celého srdce poděkovala za Vaši práci.

 

Přeji Vám mnoho dalších úspěchů.
S úctou 

Jitka Malaníková

 

 

 

"Příteli, který čteš tyto řádky!

Možná se mnou budeš souhlasit, že každý tu svou cestu máme trochu jinou, ale pro všechny platí stejně, že nejtěžší krok je ten současný. Tuším, co tu hledáš a rád Ti potvrdím, že odpovědi, které jsem potřeboval, jsem se se Sašou naučil nacházet."

 

Vít Laštovica

OSVČ a terénní pracovník

 

 

Ráda bych poděkovala paní Poláškové za to, že mi svým velmi empatickým a přirozeným přístupem pomohla identifikovat vlastní možnosti.

Během několika konzultací s ní jsem pochopila, že překážky a limity jsou velmi často jen v hlavě těch, kteří se obávají. Setkání s ní jsou velmi příjemná a uvolňující, naplněná důvěrou a nadšením, které přenáší i na své klienty.

A. Zemánková

  

Chtěla bych poděkovat psychoterapeutce paní Poláškové za pomoc, kterou mi poskytla v mé těžké životní situaci, v období po rozvodu manželství. Za pomoci jejího vedení jsem dokázala znovu najít smysl života, vážit si sama sebe a smířit se s minulostí. Uvědomila jsem si, že když je člověk ochoten přijmout pomoc a vyhledá skutečného odborníka, jakým paní Polášková je, tak může opět žít kvalitní život. V příjemném prostředí, za pomoci této ženy, pod jejím odborným vedením jsem našla sama sebe.

Jiřina Kubíčková

Účetní

 

 

 


 

S paní  Alexandrou Poláškovou jsem  se setkávala pravidelně v supervizích s ostatními pracovníky  v Azylovém domě pro matky s dětmi. Tato žena svými dovednostmi a schopnostmi, díky komunikační technice a vzájemného sdělování formou dialogu mi zprostředkovávala nalezení informací o životních postojích založených na principu sebeúcty, sebepojetí a respektu k druhým lidem.


Děkuji 

Soňa Konečná

Jeseník

 

 

 

Podstatu toho, jak moc mi paní Saša Polášková pomohla znovu objevit sebe samého, si s jejím laskavým svolením dovolím uvést v několika vlastních verších:

1) UZAVŘEN NA POUŠTI (báseň napsaná před našimi setkáními): „Jsem uzavřen ve své duši, kolem jen tuny písku ležícího na poušti, ležím sám a pouštní prach mě dusí, ležím sám s pistolí přiloženou ke spánku a s prstem na spoušti.“ 

2) SDÍLENÍ (báseň napsaná během našich setkání): „Sdílím si sám pro sebe, sdílím svoje myšlenky, o životě, o ženách, o smyslu bytí, o okamžiku, který dlaň nezachytí, avšak duše zaznamená na stěnu svou vnitřní, což u mě bývá častým jevem, ta duše je z toho jednou unavená, podruhé naplněná zpěvem.“

3) RÁNO ŠLECHTICE (báseň napsaná po našich setkáních): „Ve fraku a s cylindrem mířím koňmo ke staré lípě, neboť přivítat chci nový den v tomto světa ‚cípě‘. Možná je to přežitek, možná návrat ke kořenům, každopádně však zážitek, který jinde neseženu. A tak těším se na to setkání, až seskočím z oře, a tak těším se na to, jak lípa stará věnuje mi své požehnání, a já spatřím moře mírně ovadlých květů v její koruně ve vánku se houpat, smeknu z hlavy pokrývku, zapálím cigaretu a budu tajně doufat: Že okolní svět zastaví se, právě v tu chvíli, kdy nebudu mít v kapse ani vindru, cigareta v ústech mých nedohoří a nenaprší mi do cylindru!“

M. Kroupa

státní zaměstnanec

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Alexandra Sofie Hejdušková (dříve Polášková) V Brňanech 55
Vyškov
68201
+420608887243