Služby

 

Moje služby se týkají  r o z v o j e    a   také   p o m o c i
 

1) Pomáhám s rozvojem člověka-jednotlivce (v pracovní nebo soukromé oblasti), s rozvojem skupiny (pracovní tým nebo  rodina)

               -  služba se nazývá         k o u č o v á n í  - 
                 koučování se dá také vnímat jako moderní způsob vzdělávání - nejde ovšem o nějaké předávání vzdělávacích metod-
                 jde o prostor na rozvoj schopností, talentů a vlastností člověka, o objevování  skrytého osobnostního potenciálu.
 

Například: kariérový koučink (jde o oblast v rozvoji naplněnosti pracovního života,pomáhám s objevováním spokojenosti, pravé pozice,atd.)

               životní koučink ( jde o oblast poznání v tom- jak si lze zařídit ještě lepší fungování života - nebo jeho oblasti - například

               otázka osobních vztahů (všech typů) nebo otázka rozvoje komunikace  (život stojí na vztazích a komunikaci)

               a další témata (životní styl, procesy podporující rozvoj svého zdraví, hubnutí, objevení talentu, objevení profesního poslání, i životního atd......)

               Proč výraz pomáhám? Protože tím, kdo se ujme celé nové konstrukce strategie, jste Vy-ten kdo se na mě obrátí, já jen doprovázím, doprovázím nespecifickými, tak trochu ne-tradičními otázkami a dalšími specifickými komunikačními nástroji, abych co nejvíce podpořila Vaše tvůrcovství a Vaše nové objevy, inspirace. Já vytvářím podmínky, Vy skládáte, tvoříte - jsou to Vaše životní témata a já vytvářím podmínky proto, aby veškerý potenciál a Vaše zdroje se mohly ukotvit.

podrobněji viz. záložka  S l u ž b a  1

 

2) Další službou je  pomoc s odstraněním momentální potíže(psychické, fyzické) nezdaru, neúspěchu v životě jedince,které se projevuje trápením a momentální neschopností prožívat svůj život kvalitně - tato služba se nazývá    p s y c h o t e r a p i e -

                 v psychoterapii jde o pomoc ve smyslu návratu - do znovu fungujícího života jedince, páru, týmu a dalších systémů

 

Například: vztahy mezi partnery (manželé, pracovní kolegové)

                sebepoznání (např, jak komunikujeme ve vztazích, jak řešíme problémy, ......a další)

                nalezení sebe samého/sebe samé (pro ty, co chtějí poznat kým je)

                vyrovnání se se ztrátou (úmrtí, rozvod, jiná ztráta blízkého člověka,...)

                pomoc se změnou životního stylu (dlouho se trápíme, jak žijeme-ale změna k lepšímu nepřichází)

                doprovodná psychoterapie k léčbě nemoci

                (nejsem lékař a tak se nemocí nezabývám, to ani nemohu. Prošla jsem výcvikem,který mě naučil - jak efektivně pomáhat s procesy    

                vnímání nemoci, které výrazně procesy uzdravování podporují)

                nastartování životní energie (prevence syndromu vyhoření)

                šikana, ponižování, obrana proti agresivitě včetně kultivace agresivity

                a další témata    

podrobněji viz. záložka  S l u ž b a  2
 

Závěrem chci podotknout -pro jaké zákazníky služby systemického koučování a psychoterapie nejsou:

- pro ty, kteří očekávají rady nebo instrukce na jejich životy (pomáhám najít tu  vlastní - originální radu - recept - k originálnímu člověku-mému klientovi, protože věřím, že veškeré zdroje nosí člověk v sobě. Tvořivá komunikace a niterné sdílení tomu pomáhá)

 

3) Jsem lektorkou pro oblast komunikace , specializuji se na uvedení asertivity do života, motivační kurzy,  tvorbu vizí jednotlivců a společných cílů či snů v rámci skupin (prac. týmů, záj. skupin, třídy žáků aj.) Prosperita ve firmě (a v jakémkoliv jiném pracovním systému) začíná, když zvědomění potenciálu zaměstnanců-spolupracovníků, se snoubí s vizemi a cíli firem. Vedle komunikačních a rozvojových kurzů pro zaměstnance, mohu nabídnout i kurzy pro rozvoj klientů v sociálních institucích,  kurzy volby povolání pro žáky základních škol a další kurzy dle dohodnutého tématu.

              Lektorskou činnost provádím koučovacím přístupem - na základě potřeb objednavatele.  Pro zvýšení ještě větší efektivity mohu nabídnout kombinaci s individuálním  koučováním. Ráda odpovím na jakékoliv Vaše dotazy- neváhejte mi zavolat pro doplňující informace.
 
podrobněji viz. záložka  S l u ž b a   3
 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Alexandra Sofie Hejdušková (dříve Polášková) V Brňanech 55
Vyškov
68201
+420608887243