Služby

 

Moje služby se týkají  r o z v o j e    a   také   p o m o c i
 

1) Pomáhám s rozvojem člověka-jednotlivce (v pracovní nebo soukromé oblasti), s rozvojem skupiny (pracovní tým nebo  rodina)

               -  služba se nazývá         k o u č o v á n í  - 
                 koučování se dá také vnímat jako moderní způsob vzdělávání - nejde ovšem o nějaké předávání vzdělávacích metod-
                 jde o prostor na rozvoj schopností, talentů a vlastností člověka, o objevování  skrytého osobnostního potenciálu.
 

Například: kariérový koučink (jde o oblast v rozvoji naplněnosti pracovního života,pomáhám o objevováním spokojenosti, pravé pozice,atd.)

               životní koučink ( jde o oblast poznání v tom- jak si lze zařídit ještě lepší fungování života - nebo jeho oblasti - například

               otázka osobních vztahů (všech typů) nebo otázka rozvoje komunikace  (život stojí na vztazích a komunikaci)

               a další témata (životní styl, procesy podporující rozvoj svého zdraví, hubnutí, objevení talentu, objevení profesního poslání, i životního atd......)

podrobněji viz. záložka  S l u ž b a  1

 

2) Další službou je  pomoc s odstraněním momentální potíže(psychické, fyzické) nezdaru, neúspěchu v životě jedince,které se projevuje trápením a momentální neschopností prožívat svůj život kvalitně - tato služba se nazývá    p s y c h o t e r a p i e -

                 v psychoterapii jde o pomoc ve smyslu návratu - do znovu fungujícího života jedince, páru, týmu a dalších systémů

 

Například: vztahy mezi partnery (manželé, pracovní kolegové)

                sebepoznání (např, jak komunikujeme ve vztazích, jak řešíme problémy, ......a další)

                nalezení sebe samého/sebe samé (pro ty, co chtějí poznat kým je)

                vyrovnání se se ztrátou (úmrtí, rozvod, jiná ztráta blízkého člověka,...)

                pomoc se změnou životního stylu (dlouho se trápíme, jak žijeme-ale změna k lepšímu nepřichází)

                doprovodná psychoterapie k léčbě nemoci ( myšlenky se dají nastavit tak, aby stav mysli na nemoc přestával být dominantní, aby se nemoc

                myšlením na ni nepodporovala)

                nastartování životní energie (prevence syndromu vyhoření)

                šikana, ponižování, obrana proti agresivitě včetně kultivace agresivity

                a další témata    

podrobněji viz. záložka  S l u ž b a  2
 

Závěrem chci podotknout -pro jaké zákazníky služby systemického koučování a psychoterapie nejsou:

- pro ty, kteří očekávají rady nebo instrukce na jejich životy (pomáhám najít tu  vlastní - originální radu - recept - k originálnímu člověku-mému klientovi, protože věřím, že veškeré zdroje nosí člověk v sobě. Tvořivá komunikace a niterné sdílení tomu pomáhá)

 

3) Jsem lektorkou pro oblast komunikace , specializuji se na uvedení asertivity do života, motivační kurzy,  tvorbu vizí jednotlivců a společných cílů či snů v rámci skupin (prac. týmů, záj. skupin, třídy žáků aj.) Prosperita ve firmě (a v jakémkoliv jiném pracovním systému) začíná, když zvědomění potenciálu zaměstnanců-spolupracovníků, se snoubí s vizemi a cíli firem. Vedle komunikačních a rozvojových kurzů pro zaměstnance, mohu nabídnout i kurzy pro rozvoj klientů v sociálních institucích,  kurzy volby povolání pro žáky základních škol a další kurzy dle dohodnutého tématu.

              Lektorskou činnost provádím koučovacím přístupem - na základě potřeb objednavatele.  Pro zvýšení ještě větší efektivity mohu nabídnout kombinaci s individuálním  koučováním. Ráda odpovím na jakékoliv Vaše dotazy- neváhejte mi zavolat pro doplňující informace.
 
podrobněji viz. záložka  S l u ž b a   3
 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Alexandra Polášková V Brňanech 55
Vyškov
68201
+420608887243