Josefské sympózium

 

 

Josefské sympozium 2017

https://www.esi-cz.eu/
 


 

Program letošního, osmého ročníku, sestává z interaktivního a ukázkového semináře "Školská mediace - prevence konfliktů, šikany a násilí" ( pátek 17.3. 2017 od 10.00 - 16.00 hod.) s účastí studentů, žáků a odborníků z Čech, Moravy a Slovenska. Vlastní Josefské sympozium nabízí reflektující diskusi o školské mediaci a komunikační osvětě dětí a mládeže, veletrh služeb a mediace, komunikace, motivace a osobnostního rozvoje a především ukázky moderních přístupů a metod vzdělávání a výchovy. A pochopitelně i příspěvky, ukázky a diskuse k hlavním tématům letošního ročníku.


 

PÁTEK, 17.3.2017 Odborný seminář


 

Lektorují studenti 1. ročníku oboru Resocializační pedagogika z FF UPCE

s partecipací (aktivní účastí) dětí z mateřských, základních a středních škol

Partnerství: Základní škola a Mateřská škola Březina, Gymnázium Vysoké Mýto

Odborná příprava: JUDr. Adriana Sychrová, Ph.D.

Připravily: JUDr. Lenka Šalamoun,Ph.D. a JUDr. Eva Vaňková

Reflexní tým: JUDr. Dana Báliová a Mgr. Eva Račková, Slovensko, Alexandra Polášková, ČR


 

SOBOTA, 18.3.2017 Josefské sympozium


 

Velký sál                   Přednášky a workshopy + Veletrh

 

12.00 - 12.30 hod. Důležitost pečujícího doteku pro zdravý vývoj dítěte- podpora harmonických vztahů mezi dětmi, prevence proti agresivitě a šikaně, Jitka Chrtková

                                                      

12.45 - 13.00 hod. Hudební intermezzo, Lukáš Daněk

13.00 - 14.00 hod. Baroko - Velké divadlo světa, Rostislav Maria Müller a Zlatuše Josefa Müller

14.00 - 14.20 hod. Hudební intermezzo, Lukáš Daněk

14.30 - 16.00 hod. Ochutnávka nenásilné komunikace, Eva Račková

16.00 - 16.30 hod. Veletrh aneb Co je nového na Slovensku?, Beata Swanová

16.30 - 17.30 hod. Duchovní obnova s Honzou Hanákem

 

Chodba I. patro   Prožitkový seminář, Alexandra Polášková

 

Chodba II. patro  Výtvarný ateliér - Barokní koláž / Herna

 

Přední salónek    Besedy u kamen

                            Povídání s vypravěči

                            Proč Santiago ?

                            Ze Dvora přes Santiago až do Jeruzaléma

 

Zadní salónek    "Masáž počasí a další dotekové aktivity pro děti a rodiče"

                             Koncert a vyprávění Karla Růžičky

17.30 - 18.00 hod. Zakončení Josefského sympozia 2017, Velký sál

                              a pozvání na další ročník (devátý ročník)

 

Více na:              www.josefske-sympozium.cz

 



 

 

Vyhledávání

Kontakt

Alexandra Sofie Hejdušková (dříve Polášková) V Brňanech 55
Vyškov
68201
+420608887243